Aspiranter i fremmarsj!

Høsten 2017 ansatte vi Susanne Vindal til å lede vårt aspirantprosjekt for å bygge opp skolekorpsets aspirantkorps. Dette må sies å ha vært en suksess. Aspirantkorpset har vokst høsten 2017 fra 3 til 15 aspiranter. Besetningen til aspirantkorpset er nå slik:

– 4 Fløyter
– 4 Kornetter
– 2 Klarinetter
– 2 Valthorn
– 1 Bariton
– 1 Trombone
– 1 Slagverker

Våren 2018 skal vi i gang med en ny rekrutteringsrunde. Men, har du/kjenner du noen barn som viser musikalsk interesse så behøver du ikke vente. Møt opp på Lande skole på onsdager kl. 18:00 – 20:00 og hør om korpsets aktiviteter, prøv deg på forskjellige instrumenter og snakk med vår dirigent.

Lande Skolemusikkorps skal være et godt sted for alle. Vi har et flott korps, dyktige instruktører, en sammensveiset og entusiastisk foreldregruppe, og ikke minst en inspirerende dirigenter.