Lande Skolemusikkorps

Hoveddirigent: Andreas Losiewicz
Dirigent aspirantkorps: Susanne Vindal

 

Historien til Lande Skolemusikkorps

 

Allerede før andre-verdenskrig ble det snakket om å starte et eget korps på Lande. Det ble gjort forsøk på å starte et guttekorps, men uten at det kom noe konkret ut av det. Etter krigen begynte det imidlertid å bli et reletivt stort inslag av Landegutter i Greåker skoles guttemusikkorps (det som vi kjennte som Tinlund skolemusikkorps før det ble avviklet) og ideen om et eget korps på Lande fikk nytt liv. En av drivkreftene var skolestyrer Alfred Lande, som gjennom en årrekke hadde vært dirigent i nettop Greåker skoles Guttemusikkorps.

Logo4

Onsdag 28. april 1948 hadde Lande skoles tilsynsutvalgt innkalt til et møte, der det bl.a ble diskutert hvorvidt det ville være økonomisk mulig å stifte et korps. Det ble foreslått å forsøke med en pengeinsamling, noe som viste seg å være en stor suksess. Flere sa seg villige til å gå med lister, og etter en måned var det blitt samlet inn 2.159,- (noe som tillsvarer ca. 65.000,- ). På dette grunnlaget ble det søkt i kommunen om en garanti på 2.000,-, som senere ble innvilget. I tillegg ga skolestyret 200,- til korpset som skulle brukes til noteskriving. Dermed var den økonomiske plattformen lagt, og man kunne ta fatt på de mange oppgavene som ligger bak etableringen av et korps.

Navnet på korpset var nærmest gitt på forhånd, og ble enstemmig vedtatt; Lande Guttemusikkorps. Det første styret ble valgt, og bestod av følgende personer: Ola Haug (formann), Jacob Henriksen (kasserer), Christian Melleby (sekretær), samt Mathea Halvorsen og Trygve Kristiansen (styremedlemmer).

Korpsets første dirigent var Alfred Lande, et valg som neppe kunne vært bedre. Han la ned et stort arbeid for korpset, først ved å få tak i instrumenter. Han hadde også et stort kontaktnett, og ved hjelp av dette kunne et stort antall instrumenter anskaffes til en rimelig pris.

Mandag 5. september 1949 samlet Lande Guttemusikkorps seg til sin første øvelse.

Lande Guttemusikkorps arraangerte sitt første stevne 1. pinsedag 1953. Foranledningen var et ønske fra Gjøvik Guttemusikkorps om å få komme til Lande på et besøk for å gjengjelde besøket de fikk av Lande året før. Guttene fra Gjøvik ble ønsket velkommen, og i forbindelse med besøket ble det arrangert en festkonsert i Kulåsparken. Ytterlige to korps ble invitert til å delta – Sarpsborg Guttemusikkorps og Hafslundsøy Guttemusikkorps. Alle de fire korpsene innledet med oppmarsj fra Lande skole. Årsberetningen forteller om et «fulltallig publikum» som ga samtlige korps «kraftig applaus for sine musikalske prestasjoner i både felles- og særnumre».

Lande Gutttemusikkorps var destriktets første korps med en jente som tamburmajor.

Lande Skolemusikkorp, som de fleste korps i dag, består av både gutter og jenter. De første jentene kom med tidlig på 60-tallet, i form av en tamburtropp. Denne bestod av seks jenter, plukket ut blant 30 søkere, og dannet grunnlaget for den drilltroppen vi kjenner i dag.

Lande Guttemusikkorps overrasket hele distriktet med å marsjere med tamburtroppen i spissen 1. mai 1963. Ved jubileumskonserten året etter debuterte tre av jentene med trommer, og bare et pår etter var troppen utvidet til 20 drilljenter. Dette var den første drilltroppen i distriktet, og den ble raskt et kjært innslag overalt hvor korpset opptrådte.

Fra Lande Guttemusikkorps sin introduksjon av tamburtroppen gikk det nesten ti år før jentene gjorde sin entré i korpset. I 1974, var andelen av jenter i korpset blitt så stor at en navneendring var på sin plass. Det ble dermed besluttet at korpsets nye navn skulle være; Lande skolemusikkorps.