Til foresatte

Musikk gir glede til alle og ikke minst til alle barn og unge som er med i skolemusikken.

I et skolekorps får elevene et godt grunnlag til musikalsk kunnskap, de lærer tidlig å samarbeide med andre og får en positiv innstilling til felleskap.

Dette vil de få glede og nytte av hele livet igjennom.

Er du interessert i å gi ditt barn en verdifull hobby, så la det få prøve seg i korpset – det koster så lite og gir så uendelig mye. Det trengs ingen spesielle musikalske anlegg. Det er interessen som teller.

For ungene er korpset en sosial arena hvor det er plass til ALLE. Det er ikke noe konkurransepress som skiller mellom de som er på topp og de som er på bunn. Alle har like muligheter, alle blir tatt vare på, og det er et fantastisk samhold på tvers av aldersgruppene